ZESPÓŁ

Dominika Kozarzewska

Prezes Zarządu. Jest związana z uprawą borówki wysokiej od 25 lat, początkowo w gospodarstwie „daar” należącym do jej rodziców, Hanny i Jana Karwowskich, a następnie w Plantacji nad Tanwią. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Należy do grona inicjatorów branżowej integracji i powstania Polish Berry Cooperative. Od 2017 r. jest Członkiem Zarządu Fundacji Promocji Polskiej Borówki.

Hanna Karwowska

Członek Zarządu. Absolwentka Wydziału Ogrodniczego SGGW w Warszawie, jeden z najbardziej cenionych specjalistów w zakresie uprawy borówki wysokiej w Polsce. Uprawą towarową borówki zajmuje się od ponad 40 lat. Współwłaścicielka Gospodarstwa Ogrodniczego „daar”, Plantacji nad Tanwią oraz DAR BLUE d o.o., pierwszej polsko-chorwackiej plantacji borówki.

Jarosław Bień

Członek Zarządu. Związany z ogrodnictwem od 2002 roku, kiedy podjął pracę w gospodarstwie rolnym J.G.Lang & Son w Szkocji. Następnie pracował w gospodarstwach w Hiszpanii i na Ukrainie. W maju 2013 roku wrócił do Polski i rozpoczął współpracę z Grupą Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o.

Agata Małkiewicz

Dyrektor ds. Sprzedaży. Jest związana ze sprzedażą borówki wysokiej od 2005 roku, początkowo w Polberry Sp. z o.o., gdzie zajmowała się eksportem. Prezes Zarządu oraz współwłaścicielka DAR BLUE d o.o. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Czaplewska

Kierownik ds. administracji, jakości i certyfikacji. Absolwentka Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Od 2006 roku realizuje się zawodowo w obszarze standardów bezpieczeństwa i jakości żywności. W 2013 roku przejęła kierowanie departamentem jakości i certyfikacji, a w 2016 roku departamentem administracji w Grupie Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o.