OFERTA

Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. oferuje owoce borówki wysokiej i truskawki na rynek świeży w opakowaniach detalicznych o gramaturze od 125 g do 500 g oraz owoce dla przetwórstwa w dowolnych opakowaniach wybranych przez klienta.

Oferujemy owoce sprzedawane pod marką Berry Good. Więcej informacji na stronie www.berrygood.pl

Dzięki starannemu doborowi odmian okres zbioru jest maksymalnie wydłużony i trwa od lipca do początku października. Standardem jest nieprzekraczający 30 minut czas pomiędzy zerwaniem owocu z krzewu, a jego wstępnym schłodzeniem, co zapewnia najwyższą jakość i trwałość oferowanego produktu.