NEWS

21 March 2024

Nasz udział w Europejskim Forum Rolniczym

Podczas panelu „Polskie sukcesy – branża rolno-spożywcza od wejścia Polski do UE”, który odbył się pierwszego dnia Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce, Dominika Kozarzewska przedstawiła dotychczasowe sukcesy a także wyzwania stojące przed polską branżą owoców jagodowych.

NEWS

International Success
Sucess in Poland
Expert Opinions
Corporate Responsibility

3 October 2017

2 July 2017