NEWS

21 marca 2024

Nasz udział w Europejskim Forum Rolniczym

Podczas panelu „Polskie sukcesy – branża rolno-spożywcza od wejścia Polski do UE”, który odbył się pierwszego dnia Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce, Dominika Kozarzewska przedstawiła dotychczasowe sukcesy a także wyzwania stojące przed polską branżą owoców jagodowych.

NEWS

Sukcesy międzynarodowe
Sukcesy w Polsce
Opinie eksperckie
Odpowiedzialność społeczna

20 listopada 2023