NEWS

22 February 2018

Więcej niż moda

Borówka jest modnym i wygodnym owocem. Wyzwaniem jest zagospodarowanie tego sukcesu. Wyzwaniem jest przełożenie dobrego klimatu i rosnącej świadomości walorów zdrowotnych borówki na zachowania zakupowe. To naturalna konsekwencja dotychczas realizowanych działań promocyjnych.
http://www.konferencjaborowkowa.pl/moda-borowki-cos-jeszcze

NEWS

3 October 2017

2 July 2017