NEWS

22 lutego 2018

Więcej niż moda

Borówka jest modnym i wygodnym owocem. Wyzwaniem jest zagospodarowanie tego sukcesu. Wyzwaniem jest przełożenie dobrego klimatu i rosnącej świadomości walorów zdrowotnych borówki na zachowania zakupowe. To naturalna konsekwencja dotychczas realizowanych działań promocyjnych.
http://www.konferencjaborowkowa.pl/moda-borowki-cos-jeszcze

NEWS

Sukcesy międzynarodowe
Sukcesy w Polsce

19 lipca 2023

Opinie eksperckie
Odpowiedzialność społeczna

10 lipca 2022