NEWS

26 lipca 2023

Najwyższa ocena w wyniku niezapowiedzianego audytu BRC

W czerwcu miał miejsce w naszej sortowni niezapowiedziany audyt BRC. Polskie Jagody otrzymały najwyższą możliwą ocenę: AA+. Gratulujemy całemu Zespołowi!

NEWS

Sukcesy międzynarodowe
Sukcesy w Polsce
Opinie eksperckie
Odpowiedzialność społeczna

20 listopada 2023