NEWS

22 lutego 2022

Powstał Jagodowy Core Team

W ramach CORE TEAMU sektora ogrodniczego działa zespół dedykowany branży jagodowej. Ściślejsza współpraca ma zwiększyć stopień zorganizowania branży i zapewnić jej lepsze warunki rozwoju. Jagodowy Core Team liczy piętnaście osób i pracuje w trzech zespołach. Pierwsze podjęte tematy to: opracowanie systemu monitorowania nasadzeń, ustalenie przejrzystych zasad współpracy w łańcuchu dostaw oraz wsparcie kampanii „Czas na polskie superowoce!”.

O celach Jagodowego Core Teamu oraz sposobach ich realizacji mówi Dominika Kozarzewska:

http://polskiesuperowoce.pl/175531-jagodowy-core-team-cele-i-sposob-ich-realizacji

NEWS

Sukcesy międzynarodowe
Sukcesy w Polsce

20 listopada 2023

19 lipca 2023

Opinie eksperckie
Odpowiedzialność społeczna

20 listopada 2023