NEWS

3 października 2017

Prawdziwy sukces

Borówka jest przez czołowe portale promujące zdrowie, zdrową dietę i fitness opisywana jako część zdrowego stylu życia. W prasie ukazało się wiele artykułów prezentujących borówkę jako owoc XXI wieku, polskie dobro narodowe i naszą eksportową wizytówkę. Obok komunikatów werbalnych jest wiele pozytywnych emocji, zdjęć oraz filmów, pokazujących współpracę, wymianę doświadczeń, sukces branży.

www.fresh-market.pl/owoce_i_warzywa/owoce/borowka_wysoka/polska_borowka_wysoka_to_prawdziwy_sukces,p1235139344

NEWS

20 listopada 2018

3 października 2017