NEWS

7 marca 2017

PBC na Konferencji Borówkowej

Jako Polish Berry Cooperative przedstawiliśmy własne standardy zbioru. Uczestnicy Konferencji mieli też okazję spotkać się w plenerze. Na historycznej plantacji Hanny i Jana Karwowskich w Piskórce, gdzie można było zobaczyć 30-letnie krzewy i spojrzeć na sukces branży z perspektywy pokolenia, które borówkę w Polsce zaszczepiło. Więcej na http://berrygood.pl/o-nas-film
www.sad24.pl/o-nowym-standardzie-zbiorow-borowki-polish-berry-cooperative-na-konferencji-borowkowej

NEWS

Sukcesy międzynarodowe
Sukcesy w Polsce

20 listopada 2023

19 lipca 2023

Opinie eksperckie
Odpowiedzialność społeczna

20 listopada 2023