News
22 lutego 2018

Więcej niż moda

Dominika Kozarzewska, Prezes „Polskich Jagód” prowadzi debatę o tym, czy rozwój upraw borówki na świecie może zagrażać polskiej produkcji.

Borówka jest modnym i wygodnym owocem. Wyzwaniem jest zagospodarowanie tego sukcesu. Wyzwaniem jest przełożenie dobrego klimatu i rosnącej świadomości walorów zdrowotnych borówki na zachowania zakupowe. To naturalna konsekwencja dotychczas realizowanych działań promocyjnych.
http://www.konferencjaborowkowa.pl/moda-borowki-cos-jeszcze