NEWS

13 marca 2024

Współtworzymy Klaster Ogrodnictwo Przyszłości

Klaster Ogrodnictwo Przyszłości to nowatorska w branży ogrodniczej inicjatywa, integrująca wiodących producentów owoców ze środowiskiem naukowym. Cele strategiczne Klastra przedstawił otwierający spotkanie  w Kielcach dr inż. Mirosław Korzeniowski, Prezes Stowarzyszenia AGROEKOTON, które pełni rolę koordynatora Klastra. Wydarzenie odbyło się 9 marca w Centrum Kongresowym Targów Kielce, w trakcie targów Agrotech 2024.

Do głównych zadań i jednocześnie zalet tej nowej struktury organizacyjnej, inicjatorzy jej powstania zaliczają:

  • Konsolidację środowiska eksperckiego, wiodącego w Europie Środkowej w branży ogrodniczej.
  • Utworzenie i rozwijanie Branżowego Centrum Kompetencji i Hubu Innowacji Ogrodniczych.
  • Synergię kompetencji założycieli, którzy reprezentują wiodących w Polsce producentów owoców, środowisko naukowe oraz Stowarzyszenie AGROEKOTON, jako organizację pozarządową wspierającą transfer wiedzy i wdrażanie innowacji w ogrodnictwie.
  • Dalszy, dynamiczny rozwój branży ogrodniczej i jej otoczenia w Polsce, oparty na wspólnej strategii i innowacjach.

W trakcie konferencji doszło do oficjalnego podpisania listu intencyjnego przez osoby reprezentujące 8 założycieli Klastra, liderów działających z sukcesami w Polsce i poza jej granicami. Założyciele Klastra Ogrodnictwo Przyszłości:

NEWS

Sukcesy międzynarodowe
Sukcesy w Polsce
Opinie eksperckie
Odpowiedzialność społeczna

20 listopada 2023