News
12 września 2017

Współpraca z Ukrainą

24 maja 2017 r. zostało otwarte Ukraińsko-Polskie Centrum Agrarno-Techniczne przy Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Rolno-Technicznym w Charkowie.

Grupa „Polskie Jagody” zainicjowała powstanie Centrum oraz wspólnie z Konsulatem RP w Charkowie i Uniwersytetem współfinansuje jego działalność. Celami powstania Centrum są: 1. krzewienie kultury polskiej, 2. rozwój współpracy naukowej (praktyki studenckie, wymiana wiedzy i doświadczeń), 3. wspólne podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu agrotechniki na terytorium Polski i Ukrainy – organizowanie konferencji i wystaw.