pol eng ru

Olchowiec 120, 23-413 Obsza, tel.: +48 84 627 32 28

Praca sezonowa przy sortowaniu borówki amerykańskiej

Praca w nowoczesnej sortowni przy sortowaniu i pakowaniu owoców odbywa się w lipcu, sierpniu i wrześniu w temperaturze ok. 12 st. C. Przedsiębiorstwo zapewnia stosowne ubrania ochronne.

Osoby chętne do pracy proszone są o wypełnienie KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO i odesłanie lub złożenie go w biurze firmy. Przed początkiem sezonu będziemy kontaktować się telefonicznie potwierdzając ewentualną datę rozpoczęcia pracy.

Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie ważnej książeczki sanitarno-epidemiologicznej.

 Co należy wiedzieć przystępując do sortowania owoców:

1. ZASADY ZATRUDNIENIA

* praca odbywa się na umowę o dzieło - konieczne jest wypełnienie Kwestionariusza osobowego - wszystkie wymagane dane powinny być uzupełnione,

* pracownik musi mieć ukończone 16 lat przed dniem podpisania umowy,

* dzień wypłaty ustala firma - nie później niż do piątego dnia po zakończeniu trwania umowy (nie jest ono jednak jednoznaczne z dniem np. rezygnacji z pracy przy sortowaniu),

* sortowanie trwa od poniedziałku do soboty w godz. 7-18, (ze względu na ilość owoców danego dnia sortowanie może zostać odwołane bądź godziny pracy wydłużone).

2. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

* wypełniony i podpisany Kwestionariusz osobowy; w przypadku osób od 16 do 18 roku życia konieczny jest podpis jednego z rodziców lub opiekunów,

* dowód osobisty lub legitymacja szkolna/studencka,

* ważna książeczka sanitarno-epidemiologiczna – warunek konieczny.

Wymagania BHP:

1. Aktualna książeczka sanitarno-epidemiologiczna – uzyskana przed rozpoczęciem pracy.

2. Wymagania:

* Stany wykluczające kontakt z żywnością

* Jeżeli pracownik stwierdza u siebie zmiany typu:

  - dolegliwości żołądkowych – biegunka,

  - zakażeń ropnych,

  - ran na skórze,

  - nieżytu górnych dróg oddechowych i jamy ustnej z wydzieliną ropną,

  - złego samopoczucia (wysoka temperatura ciała, zawroty głowy),

jest zobowiązany przed rozpoczęciem pracy i podpisaniem listy obecności, zgłosić się do przełożonego i poinformować go o swoich dolegliwościach. Złożenie podpisu na liście obecności bez informowania kierownika o ewentualnym złym stanie zdrowia jest równoznaczne z oświadczeniem pracownika, że świadomie przystępuje do pracy zdrowy.

Przełożony zdecyduje o dopuszczeniu pracownika do pracy (na innym stanowisku bez kontaktu bezpośredniego z produktem lub na dotychczasowym stanowisku przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa (np. wodoszczelny opatrunek, maseczka muślinowa) lub skierowaniu go do lekarza w celu przebadania.

Jeśli lekarz nie stwierdzi stanu chorobowego, pracownik może przystąpić do pracy.

3. Higiena rąk

Pracownik produkcyjny zobowiązany jest przestrzegać właściwej higieny rąk. Paznokcie muszą być krótkie, czyste, niepolakierowane, nie wolno naklejać sztucznych paznokci. Ręce należy myć po każdym zabrudzeniu, w szczególności:

* przed rozpoczęciem pracy,

* po korzystaniu z toalety,

* po spożyciu posiłku, leku,

* po użyciu chusteczki do nosa, dotykaniu twarzy, nosa

* po pracach porządkowych, dotknięciu podłogi,

* po kontakcie z odpadami, brudnymi urządzeniami.

Instrukcja mycia rąk znajduje się w odpowiednich miejscach, dostępna do wglądu.

Wszelkie skaleczenia, otarcia skóry na rękach należy zakrywać wodoszczelnym niebieskim plastrem. Plastry wydawane są przez Brygadzistę sortowni lub osobę przez niego wyznaczoną. Pracownik ma obowiązek zgłosić Brygadziście sortowni każdy przypadek zgubienia plastra / opatrunku.

Szczegóły wymagań zostaną przekazane podczas wstępnego szkolenia BHP.

4. Higiena w czasie pracy

* Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien:

  -  pozostawić biżuterię i rzeczy osobiste w szatni; własna odzież pracowników powinna być przechowywana osobno od odzieży    roboczej,

  - włożyć czepek zabezpieczający włosy, maskę zabezpieczającą wąsy i brodę, czystą odzież roboczą – spodnie i bluzę lub fartuch.

* Przed wejściem do toalety oraz do jadalni należy zdjąć fartuchy oraz bluzy.

* W miejscach, gdzie znajduje się produkt NIE WOLNO:

  -  palić,  

  - przechowywać i spożywać napojów i posiłków,

  -  żuć gumy,

  - pluć,

  - kaszleć i kichać nad otwartym produktem,

  - stosować perfumowanych kosmetyków o ostrym zapachu,

  - nosić biżuterii (za wyjątkiem obrączek ślubnych bez kamieni) i zegarków,

  - wnosić leków do stref, gdzie znajduje się surowiec, produkt, opakowania,

  - wnosić szklanych przedmiotów.

* Należy zgłaszać przełożonemu:

  - Kontakt z osobami chorymi zakaźnie. Przełożony zdecyduje o dopuszczeniu pracownika do pracy (na innym stanowisku bez kontaktu bezpośredniego z produktem lub na dotychczasowym stanowisku przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa np. wodoszczelny opatrunek, maseczka muślinowa) lub skierowaniu go do lekarza w celu przebadania. Jeśli lekarz nie stwierdzi stanu chorobowego pracownik może przystąpić do pracy.

  - Fakt zażywania leków w trakcie pracy. Leki muszą być przechowywane w szatni w zamkniętej szafce.

  - Zauważone wypadki / katastrofy / niezgodności.

  - Zauważone ślady szkodników (np. gryzoni, ptaków) lub ich odchodów.

* Posiłki wolno spożywać i przechowywać tylko w jadalni, należy utrzymywać ją w czystości. Po posiłku trzeba sprawdzić, czy resztki żywności nie zostaną przeniesione do pomieszczeń produkcyjnych, należy zwrócić uwagę na produkty ze składnikami alergennymi. Żywność zawierająca różnego rodzaju orzechy jest bezwzględnie zabroniona do spożycia na terenie zakładu.

* Zabrania się wnoszenia szklanych przedmiotów do wszystkich pomieszczeń, w których odbywa się produkcja i magazynowanie żywności.

* Pracownik jest zobowiązany utrzymywać szafki na ubrania w czystości, nie przechowywać w nich brudnej odzieży roboczej, artykułów spożywczych (kanapek, napojów).