pol eng ru

Olchowiec 120, 23-413 Obsza, tel.: +48 84 627 32 28

Oferta

Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” oferuje owoce borówki amerykańskiej na rynek świeży w opakowaniach detalicznych o gramaturze od 125 g do 500 g oraz owoce dla przetwórstwa w dowolnych opakowaniach wybranych przez klienta.

Oferujemy również owoce sprzedawane pod naszą marką Be Fruit, więcej informacji na stronie www.be-fruit.pl

Dzięki starannemu doborowi odmian okres zbioru jest maksymalnie wydłużony i trwa od lipca do początku października. Standardem jest nieprzekraczający 30 minut czas pomiędzy zerwaniem owocu z krzewu, a jego wstępnym schłodzeniem, co zapewnia najwyższą jakość i trwałość oferowanego produktu.