pol eng ru

Olchowiec 120, 23-413 Obsza, tel.: +48 84 627 32 28

Dotacje na innowacje

Informacje o realizowanym projekcie (PDF)

Wszelkich informacji związanych z projektem pt. „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzacje wymiany danych, informacji i procesów handlowych” udziela:

Agata Małkiewicz

Olchowiec 120, 23-413 Obsza

tel. +48 608 675 342

e-mail: a.malkiewicz@polskiejagody.pl

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej (PDF)

 

Postępowania ofertowe realizowane są zgodnie z zasadami przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego i niedyskryminującego traktowania oraz zasady konkurencyjności.

Wykonanie usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu B2B dostosowanego do potrzeb Wnioskodawcy oraz jego partnerów (135 godz.)

Zapytanie ofertowe (.pdf)

Protokół wyboru (.pdf) 

1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz  z dostępem do baz danych dla 10 pracowników;

2. Zakup nowych środków trwałych w postaci:

2.1 tabletów na wózek widłowy (2 szt.) wraz z mocowaniem do wózka widłowego;

2.2 bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.);

2.3 serwera bazy danych (1 szt.);

2.4 drukarki etykiet z nawijakiem i aplikatorem (1 szt.);

3. Zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją  sieci komputerowej WiFi w hali magazynowej o powierzchni ok. 2000 m2;

4. Zakup usługi szkoleniowej –  szkolenie specjalistycznego dla 10 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni szkoleniowych po 8 godz. = 40 godz.).

Zapytanie ofertowe (.pdf)

Protokół wyboru (.pdf)