Fundusze UE

Dotacje na innowacje

Informacje o realizowanym projekcie (PDF)

Wszelkich informacji związanych z projektem pt. „Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy przedsiębiorstw poprzez automatyzacje wymiany danych, informacji i procesów handlowych” udziela:

Agata Małkiewicz
Olchowiec 120, 23-413 Obsza
tel. +48 608 675 342
e-mail: a.malkiewicz@polskiejagody.pl

Odsyłacze do oficjalnych stron Unii Europejskiej, strony poświęconej PO IG, Instytucji Zarządzającej, Instytucji Wdrażającej (PDF)

Postępowania ofertowe realizowane są zgodnie z zasadami przejrzystości i jawności, ochrony uczciwej konkurencji, równego i niedyskryminującego traktowania oraz zasady konkurencyjności.
Wykonanie usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu B2B dostosowanego do potrzeb Wnioskodawcy oraz jego partnerów (135 godz.)

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Protokół wyboru (.pdf)

1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz  z dostępem do baz danych dla
10 pracowników;
2. Zakup nowych środków trwałych w postaci:
2.1 tabletów na wózek widłowy
(2 szt.) wraz z mocowaniem do wózka widłowego;
2.2 bezpiecznych urządzeń do składania podpisu elektronicznego (5 szt.);
2.3 serwera bazy danych (1 szt.);
2.4 drukarki etykiet z nawijakiem i aplikatorem (1 szt.);
3. Zakup usług informatycznych i technicznych związanych
z instalacją  sieci komputerowej WiFi w hali magazynowej
o powierzchni ok. 2000 m2;
4. Zakup usługi szkoleniowej –  szkolenie specjalistycznego
dla 10 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni szkoleniowych po 8 godz. = 40 godz.).

Zapytanie ofertowe (.pdf)
Protokół wyboru (.pdf)