Categories for Odpowiedzialność społeczna

Borówki pod specjalnym nadzorem

9 sierpnia, 2019 5:35 pm Published by

Jak uchronić 180-hektarową plantację borówki przed szpakami i kwiczołami? Mamy niespotykaną, ekologiczną metodę płoszenia szkodników.

Wsparcie kobiet w biznesie

20 listopada, 2018 5:36 pm Published by

Dominika Kozarzewska: udział w Bizneswoman Roku zmobilizował mnie do silniejszego wspierania kobiet w biznesie.

Więcej niż dobry rok!

3 października, 2017 7:24 pm Published by Leave your thoughts

W roku 2017 powołana została Fundacja Promocji Polskiej Borówki. Jej głównym zadaniem jest promocja statusu tych owoców jako narodowej wizytówki i pomoc plantatorom.

More than a good year!

3 października, 2017 7:24 pm Published by Leave your thoughts

In 2017, the Foundation for the Promotion of Polish Blueberry was established. Its main task is to promote the status of these fruits as a national card and help growers.